Sterowniki i układy sterowania

Niebawem więcej produktów

Zapraszamy wkrótce.

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.

Sterowniki i układy sterowania

Układy sterowania w ofercie AG Kompressoren mają za zadanie koordynowanie pracy jednego bądź też kilku kompresorów z urządzeniami uzdatniającymi sprężone powietrze, takimi jak osuszacze, filtry lub spusty kondensatu.

Sterowniki i układy sterowaniaOferowane przez nas systemy kontrolne odpowiadają za nadzór oraz monitoring funkcjonowania stacji sprężarek zarówno lokalnie jak i zdalnie.

Zastosowanie innowacyjnych technologii mikroprocesorowych i telekomunikacyjnych umożliwia zmniejszenie liczby okresów biegu luzem sprężarek oraz strat ciśnienia w całym systemie, co wywiera znaczący wpływ na oszczędzanie energii.

Poza tym wdrożone rozwiązania zapewniają także przejrzystość pracy układów odpowiadających za sprężanie i uzdatnianie powietrza.

Nasze układy sterowania mogą być stosowane zarówno w urządzeniach techniki sprężonego powietrza wyprodukowanych przez naszą firmę, jak i innych producentów.

Odpowiednia jakość oraz ilość sprężonego powietrza są kluczowe w kontekście utrzymywania prawidłowo realizowanych procesów technologicznych. Sprężarki przemysłowe muszą być starannie zarządzane, a ich obsługa wymaga z jednej strony wiedzy i doświadczenia a z drugiej zaawansowanych sterowników. We współczesnym przemyśle możemy wyróżnić dwa sposoby sterowania układem sprężarek:

 • Ustawienie kaskadowe tzn. kompresory sterowane są w zależności od ciśnienia w sieci. Każdy ma zadane swoje ciśnienie załączenia oraz wyłączenia i załączają się po kolei w miarę spadku ciśnienia w instalacji. W drugą stronę w miarę wzrostu ciśnienia w instalacji po kolei się wyłączają. Ustawienie jest sztywne bez względu na zmiany zapotrzebowania na sprężone powietrze.
 • Sterownik nadrzędny, kontrolujący w kompleksowy sposób wszystkie sprężarki zgodnie z aktualnym ciśnieniem w sieci i poborem sprężonego powietrza.

Pierwszy sposób jest niekorzystny z punktu widzenia optymalizacji kosztów, ponieważ generuje straty energii elektrycznej zużywanej na skutek pracy w biegu jałowym oraz mniej stabilnego ciśnienia w systemie sprężonego powietrza.

Układy sterowania AG Kompressoren są zaprogramowane w ten sposób, aby zarządzać pracą sprężarkowni niezależnie od:

 • rodzaju urządzeń,
 • ilości sprężarek,
 • wielkości kompresorów,
 • specyfiki cyklu technologicznego,
 • zmienności produkcji,
 • różnicy ciśnień.

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.


System sterowania nadrzędnego pracą całego układu sprężonego powietrza musi realizować określone zadania, wśród których znajdują się:

 • utrzymywanie stabilnego ciśnienia przy wykorzystaniu minimalnej liczby sprężarek;
 • zużywanie jak najmniejszej ilości energii elektrycznej;
 • ograniczenie czasu pracy sprężarek;
 • kontrola czasu pracy poszczególnych urządzeń;
 • równomierne obciążenie poszczególnych kompresorów przemysłowych;
 • sygnalizowanie o okresowych czynnościach serwisowych;
 • alarmowanie o istnieniu nieprawidłowości w pracy, usterek oraz awarii;
 • możliwość prostego dokonywania zmian parametrów pracy.

Wszystkie sprężarki śrubowe znajdujące się w ofercie AG Kompressoren wyposażone są w inteligentne systemy sterowania pozwalające na pracę indywidualną lub w zespole sprężarek ze sterowaniem nadrzędnym. Dzięki zaawansowanej technologii oraz szerokiej gamie sterowników mikroprocesorowych mamy możliwość pozyskiwania ze sprężarek wszystkich interesujących nas danych.