Serwis sprężarek

Remont bloku śrubowego kompresora
Z naszej pomocy możecie Państwo skorzystać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Pracujemy także w niedziele i święta.

Całodobowy serwis sprężarek

Nasi fachowcy – technicy i inżynierowie, korzystają z nowoczesnych urządzeń i pojazdów serwisowych, przez co mogą zagwarantować, że naprawa sprężarek zostanie wykonana w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia w każdym miejscu Polski.

Niezawodny, dostępny przez całą dobę serwis sprężarek

Nasi pracownicy dysponują odpowiednimi świadectwami kwalifikacyjnymi i zostali przeszkoleni w zakładach fabrycznych ALMiG w Köngen i J.P. Sauer & Sohn w Kilonii, co jest potwierdzeniem ich doskonałego przygotowania.

Współpraca z serwisem AG Kompressoren Polska S.A. gwarantuje użytkownikom sprężarek powietrza i gazów optymalizację kosztów związanych z zasilaniem linii produkcyjnych sprężonym powietrzem lub innymi gazami, pozwala elastycznie planować terminy wykonywania przeglądów eksploatacyjnych, a co najważniejsze do minimum ograniczyć ryzyko przestojów w produkcji czy świadczeniu usług spowodowanych awariami kompresorów i innych elementów systemów wytwarzania sprężonego powietrza.

Umowa serwisowa

Zapewniamy naszym klientom możliwość zwarcia umowy, na mocy której mogą skorzystać z pełnej i szybkiej obsługi w razie wystąpienia niespodziewanych awarii sprężarek i wykonania rutynowych przeglądów okresowych w dogodnym dla nich terminie, na promocyjnych warunkach finansowych.

Każde urządzenie jest jedynie tak dobre jak oferowany do jego obsługi serwis.

Stopień zaawansowania technicznego nowoczesnych maszyn wymaga dostępności doświadczonego, dobrze wyposażonego partnera serwisowego.

Długoterminowa regularna współpraca z rzetelnym partnerem serwisowym, jakim jest AG Kompressoren Polska S.A. obsługującym sprężarki powietrza i współpracujące z nimi osuszacze chłodnicze czy adsorpcyjne, jak również filtry o różnych stopniach gradacji pozwala bezpiecznie planować cykl produkcji zakładu i ograniczać do minimum ryzyko strat spowodowane awariami systemu zasilania produkcji sprężonym powietrzem.

Wszystkie rodzaje sprężarek:

• tłokowe,
• śrubowe,
• odśrodkowe,
• smarowane olejem,
• bezolejowe,

mają ściśle określone w motogodzinach okresy obsługi obejmujące różne zakresy przeglądów i remonty główne.
Rozładunek turbo sprężarki
Przed zakupem sprzętu u wybranego dostawcy warto upewnić się, czy zapewnia on profesjonalny serwis sprężarek oraz obsługę posprzedażową.

AG Kompressoren Polska S.A. zatrudnia wykwalifikowany zespół fachowców, którzy dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu służą użytkownikom pomocą w naprawie urządzeń a także wykonują remonty stopni śrubowych w zakresie mocy od 2,7 kW do 315 kW. Zajmują się ponadto remontami głównymi tłokowych sprężarek wysokociśnieniowych mających ciśnienie robocze do 420 bar.

Prawidłowo serwisowane i remontowane sprężarki osiągają bez problemów przebiegi znacząco przekraczające 100 000 motogodzin pracy.

Dla łatwego porównania z czasem eksploatacji samochodów, z którymi każdy z nas ma do czynienia w codziennym życiu, ilość 100 000 motogodzin pracy odpowiada przebiegowi pojazdu 5 milionów kilometrów.

Czy ktokolwiek decydując się na zakup nowego samochodu bierze pod uwagę tak ogromną ilość przejechanych kilometrów?

Na pewno nie, natomiast tak dużej żywotności każdy inwestor oczekuje od nowo zakupionej sprężarki.

Tak długą, niekłopotliwą eksploatację sprężarki może zapewnić tylko dobrze przygotowany i doświadczony partner serwisowy.

Doświadczenie, przygotowanie i wyposażenie naszego serwisu to efekt ponad 35 lat pracy ze sprężarkami powietrza i gazów. Jako serwis sprężarek powietrza firma powstała w 1983 roku.

Poprzez wszystkie lata działalności spółka zorientowana była równolegle na serwis sprężarek i sprzedaż. Efektem tak konsekwentnej polityki działania przez ponad trzy dekady jest możliwość zapewnienia wszystkim naszym klientom profesjonalnej, szybkiej i konkurencyjnej cenowo obsługi dostarczanych przez nas urządzeń w pełnym zakresie przeglądów technicznych i najbardziej zaawansowanych remontów głównych.

Technicy wykonujący serwis powierzonych nam przez klientów sprężarek posiadają często kilkunastoletnie doświadczenie i wszystkie wymagane świadectwa kwalifikacyjne (dla urządzeń ciśnieniowych do 500 bar, dla urządzeń energetycznych do 10 000 V, dla urządzeń chłodniczych wykorzystujących gazy chłodnicze).

Serwis sprężarek 24/7

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachową naprawę i serwis sprężarek i kompresorów powietrza.

Wykonujemy wszystkie bieżące czynności serwisowe sprężarek:

 • remonty pośrednie,
 • remonty główne sprężarek tłokowych jedno i wielostopniowych, sprężarek wysokociśnieniowy do 500 bar(g),
 • sprężarek śrubowych z wtryskiem oleju,
 • sprężarek śrubowych bezolejowych,
 • sprężarek odśrodkowych – turbo,

a także osuszaczy chłodniczych i osuszaczy adsorpcyjnych.

Demontaż bloku sprężarki śrubowej

Usługa serwisowa sprężarek i kompresorów

Oferowana przezAG Kompressoren Polska S.A. obsługa serwisowa jest kompletna i obejmuje:

 • Pomiary stopnia wykorzystania sprężarek pracujących w systemie sprężonego powietrza zakładu, obejmujące tygodniowy pomiar zużycia energii elektrycznej, zużywanej ilości powietrza, rozkładu ciśnień, określenie potencjału oszczędności energetycznych, określenie wielkości strat na nieszczelności.
 • Pomiary drgań łożysk pracujących w blokach śrubowych sprężarek, jak również w silnikach napędowych.
 • Pomiary rozkładu temperatur dla poszczególnych podzespołów mechanicznych sprężarek, jak i wyposażenia elektrycznego.
 • Laserowe osiowanie układów napędowych sprężarek.
 • Częstotliwościowy pomiar naprężenia pasów napędowych w przekładniach pasowych.
 • Przeglądy bieżące obejmujące diagnostykę, wymianę elementów eksploatacyjnych, wymianę zestawów naprawczych wraz z odbiorem olejów i wkładów filtrów do recyklingu.
 • Remonty sprężarek tłokowych i tłokowych wysokociśnieniowych do 500 bar w zakresie demontażu, diagnostyki, weryfikacji i opomiarowania, wymiany zużytych części, regeneracji i obróbki mechanicznej części posiadających nadwymiary naprawcze, montażu, ruchu próbnego, opomiarowania i przekazania do eksploatacji wraz z odbiorem olejów i wkładów filtrów do recyklingu.
 • Remonty sprężarek śrubowych z wtryskiem oleju i bezolejowych w zakresie demontażu, diagnostyki, weryfikacji i opomiarowania, wymiany zużytych części, regeneracji bloków śrubowych, regeneracji silników elektrycznych, regeneracji chłodnic układu olejowego i powietrza, aktualizacji oprogramowania sterowników, montażu, ruchu próbnego, opomiarowania i przekazania do eksploatacji wraz z odbiorem olejów i wkładów filtrów do recyklingu.
 • Remonty bezolejowych sprężarek odśrodkowych tak zwanych turbo kompresorów o mocach do 2 MW w zakresie demontażu, diagnostyki, weryfikacji i opomiarowania, wymiany zużytych części, czyszczenia wirników i dyfuzorów, weryfikacji i wymiany łożysk ślizgowych wałków i przekładni, weryfikacji i wymiany uszczelnień wałków wysokoobrotowych i uszczelnień wałów przekładni głównej, weryfikacji i napraw przekładni głównej tak zwanej „bull gear” , regeneracji silników elektrycznych, regeneracji wkładów układu chłodnic międzystopniowych sprężonego powietrza, regeneracji wkładów chłodnic oleju, aktualizacji oprogramowania sterowników, weryfikacji stanu działania czujników temperatur, czujników ciśnień, czujników drgań, montażu, ruchu próbnego, opomiarowania i przekazania do eksploatacji wraz z odbiorem olejów i wkładów filtrów do recyklingu.
 • Remonty osuszaczy chłodniczych w zakresie diagnostyki, wymiany czujników, zaworów regulacyjnych gazu, presostatów, wymiany sprężarek gazu, płukania wymienników, regeneracji silników wentylatorów skraplaczy, wymiany gazów chłodniczych wraz z odbiorem zużytych gazów do recyklingu.
 • Remonty osuszaczy adsorpcyjnych w zakresie diagnostyki, wymiany czujników, zaworów zwrotnych i kierunkowych, elektrozaworów, aktualizacji oprogramowania, wymiany złoża i wkładów filtracyjnych wraz z odbiorem zużytych elementów do recyklingu.

Współpraca z serwisem AG Kompressoren Polska S.A. gwarantuje użytkownikom sprężarek powietrza i gazów optymalizację kosztów związanych z zasilaniem linii produkcyjnych sprężonym powietrzem lub innymi gazami, pozwala elastycznie planować terminy wykonywania przeglądów eksploatacyjnych, a co najważniejsze do minimum ograniczyć ryzyko przestojów w produkcji czy świadczeniu usług spowodowanych awariami kompresorów i innych elementów systemów wytwarzania sprężonego powietrza.

Dajemy również Państwu gwarancję działania w zgodzie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie bezpieczeństwa, dozoru technicznego i ochrony środowiska.

Oferujemy elastyczne umowy serwisowe, zapewniające szybki czas reakcji serwisu, stałe stawki wykonawstwa, jak również dostęp do szerokiej gamy naszych sprężarek zastępczych zarówno śrubowych, jak i wysokociśnieniowych umożliwiających nieprzerwaną produkcję w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji na czas naprawy czy remontu sprężarki użytkownika.

Pod naszą opieką serwisową często znajdują się sprężarki dostarczone przez nas do klientów ponad 20 lat temu, co jest najlepszym świadectwem skuteczności naszego działania i pokładanego w nas zaufania klientów.

Decydując się na współpracę z nami, zarówno w zakresie zakupu sprężarek, jak i długoterminowej obsługi eksploatowanych kompresorów otrzymujecie Państwo gwarancję rzetelnej i partnerskiej współpracy na długie lata.