Sprężarka olejowa czy bezolejowa — która będzie najlepsza dla Twojego zakładu?

Sprężarka śrubowa Almig

Różnorodność dostępnych na rynku modeli sprężarek jest ogromna. Przedsiębiorcy poszukujący rozwiązań pneumatycznych do prowadzonych zakładów już na wstępie stają przed koniecznością wyboru kompresora. Często pierwszym pytaniem jest, jaka sprężarka będzie najlepsza? Wybrać kompresor olejowy czy bezolejowy? Poniżej prezentujemy podstawowe cechy obu typów urządzeń. Dzięki nim wybór będzie z pewnością łatwiejszy. 

Kompresor olejowy a sprężarka bezolejowa — różnice w działaniu

W przemyśle i usługach najczęściej występują kompresory tłokowe i śrubowe. Oba te typy maszyn mogą występować w formie olejowej i bezolejowej. Co więcej, ich wspólnym zadaniem jest wytwarzanie sprężonego powietrza oraz jego skuteczna dystrybucja. Czym zatem różnią się kompresory olejowe od sprężarek bezolejowych? 

Kompresory olejowe w procesie wytwarzania medium roboczego wykorzystują olej jako substancję odpowiedzialną za obniżenie współczynnika tarcia, odprowadzenie ciepła powstającego podczas kompresji sprężonego powietrza oraz substancję usuwającą zanieczyszczenia. W przypadku sprężarek bezolejowych praca odbywa się bez czynnika smarującego w postaci oleju z wykorzystaniem materiałów o niższym współczynniku tarcia. W wybranych modelach bezolejowych sprężarek śrubowych olej zastępowany jest przez wodę, która przejmuje wszystkie funkcje oleju bez zanieczyszczania sprężonego powietrza.

Jakie są zalety i wady sprężarki olejowej?

Kompresory olejowe to urządzenia trwałe i wytrzymałe, które mogą pracować w trybie ciągłym. W efekcie sprężarki  olejowe zapewniają stały dostęp do medium oraz zapobiegają spadkom ciśnienia w instalacji.  

Zastosowanie oleju jednak ma także swoje wady. Cząsteczki substancji smarnej mogą przedostawać się do medium roboczego. W efekcie tak zanieczyszczone sprężone powietrze nie jest akceptowane w wielu branżach — na przykład w spożywczej, medycznej, farmaceutycznej czy elektronicznej. 

Zastosowanie oleju jako substancji smarnej ma także inne konsekwencje. Z jednej strony nakłada obowiązek systematycznej wymiany oleju oraz stosowania filtrów oleju i filtrów obniżających zawartość zanieczyszczeń olejowych w sprężonym powietrzu. Z drugiej strony generuje powstawanie kondensatu wodno-olejowego, który musi podlegać specjalistycznej i dość kosztownej utylizacji. 

Zalety i wady kompresorów bezolejowych

Atutem sprężarek bezolejowych jest brak zanieczyszczeń olejowych w medium roboczym. W efekcie, po koniecznym odwodnieniu i filtracji zanieczyszczeń stałych, sprężarka bezolejowa gwarantuje uzyskanie medium w 100% wolnego od cząstek oleju o najwyższej klasie czystości 0. To sprawia, że z powodzeniem może być wykorzystana w procesach produkcji artykułów spożywczych, leków, w branży medycznej czy elektronicznej. Brak oleju to także łatwiejsza i tańsza konserwacja i serwis. 

Kompresory bezolejowe nie wytwarza kondensatu wodno-olejowego  lecz odczyn kondensatu ze sprężarek pracujących na sucho jest kwaśny. W przypadku sprężarek śrubowych smarowanych wodą kondensat jest neutralny i można go odprowadzić bezpośrednio do kanalizacji, bez konieczności specjalistycznej utylizacji. Jednakże sprężarki bezolejowe mają także swoje wady — żywotność kompresorów pracujących “na sucho” jest krótsza, niż kompresorów olejowych

Jaki kompresor wybrać do zakładu produkcyjnego?

Kluczem do wyboru odpowiedniej sprężarki będzie w tym wypadku oczekiwana jakość sprężonego powietrza. Jeśli w zakładzie realizowane są zadania wymagające medium o najwyższej klasie czystości, to należy zdecydować się na sprężarkę bezolejową. Jeśli proces produkcyjny zakłada możliwość korzystania z medium zanieczyszczonego cząsteczkami oleju, warto zdecydować się na sprężarkę olejową z zapewnieniem oczekiwanego stopnia uzdatnienia medium. 

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.