Separator wodno-olejowy — kiedy jest potrzebny w instalacji sprężonego powietrza

Kompresor śrubowy z osuszaczem AG Kompressoren Combi

W sprężarkach olejowych powszechny jest problem powstającego kondensatu wodno-olejowego. Urządzeniem, które pozwala zminimalizować ryzyko i koszty skutków przedostania się tej substancji do środowiska i układu sprężonego powietrza jest separator woda-olej. Czy warto stosować go w układzie? 

Co to jest separator woda-olej

Każda sprężarka olejowa w trakcie pracy wytwarza kondensat wodno-olejowy, który jest mieszaniną wody i oleju powstającą w trakcie procesu wytwarzania sprężonego powietrza. Separator wodno-olejowy jest przeznaczony do rozdzielenia dwóch frakcji kondensatu na wodę i olej oraz inne frakcje olejowe typu smary i inne. Zadanie to jest kluczowe dla zmniejszenia objętości kondensatu, który musi podlegać specjalistycznej utylizacji. W efekcie oczyszczona woda w ramach frakcji wodnej może być odprowadzona w bezpieczny sposób do kanalizacji, a frakcja olejowa poddawana jest utylizacji. 

Jak powstaje kondensat wodno-olejowy? 

Kondensat w procesach wytwarzania sprężonego powietrza jest naturalnym rezultatem sprężania gazów. Powstaje wskutek spadku temperatury powietrza przy jednoczesnym wzroście ciśnienia medium. Substancja tworzy się w różnych punktach układu — można ją spotkać w chłodnicy końcowej, separatorze cyklonowym oraz na instalacji dystrybuującej sprężone powietrze. Kondensat powstaje także w osuszaczu chłodniczym, osadza się w zbiorniku ciśnieniowym, a nawet na filtrach.

Kondensat wodno-olejowy jest substancją, która ma negatywny wpływ nie tylko na środowisko i otoczenie, ale także na jakość medium, a tym samym produkt końcowy i jednocześnie może negatywnie wpływać na działanie całego systemu sprężania powietrza. Jeśli kondensat przedostanie się do układu pneumatycznego, może spowodować uszkodzenie elementów uszczelniających oraz przyspieszyć procesy korozyjne zarówno metalowych elementów instalacji, jak i przyczynić się do korodowania wewnętrznych powłok zbiorników ciśnieniowych. Będzie powodem szybszego zużycia filtrów i tłumików hałasu. Może również powodować zatykanie otworów technologicznych w zaworach. W przypadku przedostania się kondensatu do sprężonego powietrza może być przyczyną awarii w osuszaczach chłodniczych, uszkodzeń elektroniki, w tym manometrów i innych urządzeń pomiarowych. 

Surowy kondensat nie może być odprowadzany bezpośrednio do kanalizacji. Skład substancji jest szkodliwy dla środowiska, w tym także dla człowieka, i zgodnie z polskim prawem musi podlegać specjalistycznej utylizacji. 

Dlaczego w układach sprężonego powietrza należy korzystać z separatorów wodno-olejowych

Jak już wspominaliśmy, każdy układ sprężonego powietrza wyposażony w kompresor olejowy wytwarza kondensat. Jego właściwe odprowadzanie z układu jest kluczowe dla zdrowia pracowników, dobrostanu środowiska naturalnego, żywotności urządzeń oraz jakości produktu końcowego. W interesie każdego zakładu jest zatem jego prawidłowe odprowadzanie i następnie właściwa utylizacja. Ile kondensatu produkuje układ? Ilość substancji jest zależna od wielu parametrów (dokładny kalkulator wyliczeń znajdziesz w naszym poradniku https://agkompressoren.pl/narzedzia/kondensat/). 

Dla zobrazowania problemu posłużymy się przykładem. Sprężarka śrubowa FOCUS 55  zapewnia wydajność maksymalną 7,9 m3/min przy ciśnieniu 12 bar. Zakładając standardową wilgotność powietrza (70%) oraz temperaturę (25 st.C przy wlocie i 30 st. przy wylocie) ilość kondensatu wytrąconego na godzinę wyniesie ok. 6,5 litra. Biorąc pod uwagę fakt, że sprężarka pracuje przez 8 godzin dziennie i jedynie 5 dni w tygodniu miesięczna ilość kondensatu będzie wynosić więcej niż 1 m3. Warto podkreślić, że w tym pobieżnym podsumowaniu pominęliśmy wytwarzanie kondensatu przez osuszacz, co jeszcze zwiększyłoby ilość substancji.

W większości układów kondensat ma formę niestabilną i składa się w 99% z wody i 1% zanieczyszczeń olejowych. Rozdzielenie tych dwóch frakcji sprawia, że zasadniczo zmniejsza się ilość niebezpiecznej substancji, która musi podlegać utylizacji. Do tego celu właśnie służy separator wodno-olejowy. Dzięki temu urządzeniu znacząco zmniejszysz koszty eksploatacyjne systemu sprężonego powietrza. 

U nas znajdziesz separatory woda-olej przeznaczone dla olejów mineralnych i syntetycznych. Dysponujemy urządzeniami, które sprawdzą się w rozdzielaniu frakcji zarówno w kondensatach niestabilnych, jak i wysoko zemulgowanych kondensatach stabilnych. 

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.