Kondensat — wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

AG Kompressoren sprężarka Compack

Korzystanie z kompresorów prowadzi do powstawania kondensatu. Czym jest kondensat i jak go utylizować? Wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia związane z kondensatem i przedstawiamy wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć.

Co to jest kondensat?

Kondensat to produkt uboczny powstający w wyniku procesu sprężania powietrza w układach sprężonego powietrza. Jest cieczą wodno-olejową powstającą w procesie kompresji gazu w sprężarkach smarowanych olejem. W skład kondensatu wodno-olejowego wchodzą cząsteczki wykroplonej pary wodnej oraz aerozol olejowy wytrącony ze sprężonego powietrza. Ponadto w cieczy tej zawieszone są zanieczyszczenia pochodzące z zasysanego z otoczenia powietrza. W kondensacie, oprócz wody i oleju, znajdują się również pary węglowodorów, fazy gazowe substancji chemicznych i kurz. Kondensat wodno-olejowy powstaje w różnych punktach układu sprężonego powietrza. Jest on wytwarzany zarówno w chłodnicy końcowej i separatorze cyklonowym, jak również w instalacji rurowej, osuszaczu ziębniczym a nawet filtrach sprężonego powietrza i zbiorniku sprężonego powietrza.

Substancja ta nie pozostaje całkowicie obojętna dla ekosystemu. Dla zachowania najwyższych standardów ochrony środowiska i przestrzegania przepisów w tym zakresie niezbędne jest prawidłowe uzdatnianie i utylizacja kondensatu

Wpływ kondensatu na układ sprężonego powietrza

Kondensat wodno-olejowy powinien być traktowany z dużą ostrożnością. Wywiera on wpływ zarówno na działanie i eksploatację narzędzi pneumatycznych, jak i na środowisko naturalne oraz pracowników. Dlatego też należy traktować kondensat rozważnie. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, jakie skutki może przynieść przedostanie się kondensatu do układu pneumatycznego. Istnieje duże ryzyko, że ten kontakt doprowadzi do uszkodzenia elementów uszczelniających, przyspieszy proces korozji powierzchni wewnętrznych zbiorników ciśnieniowych oraz metalowych elementów instalacji pneumatycznych. Dodatkowo kondensat może doprowadzić do zatkania otworów technologicznych w zaworach rozdzielających oraz szybszego niszczenia wkładów filtrujących jak również tłumików hałasu. Kondensat ma także wpływ na uszkodzenie osuszaczy wszystkich typów oraz na nieprawidłowe działanie zaworów rozdzielających poprzez obniżenie dynamiki, czasu przesterowania lub całkowity brak sterowania.

Oprócz tych zagrożeń wyciek kondensatu nie pozostaje również bez wpływu na ludzi, środowisko i otoczenie. Wydostanie się kondensatu na zewnątrz powoduje zanieczyszczenie podłóg i powierzchni warsztatów oraz hal produkcyjnych a w przypadku stosowania do zasilania pistoletów malarskich kondensat może zanieczyścić powłoki malarskie i lakiernicze, a tym samym zupełnie uniemożliwić pokrycie ich farbą. W branżach, gdzie sprężone powietrze stosowane jest do odmuchiwania elementów i czyszczenia powierzchni, wyciek kondensatu może je trwale zanieczyścić. Natomiast kondensat w kontakcie z elektroniką prowadzi do uszkodzenia manometrów, przetworników i innych elementów pomiarowych i elektronicznych, co może powodować błędne odczyty pomiarowe.

Ponadto, niewłaściwa utylizacja kondensatu może doprowadzić do zanieczyszczenia ścieków i w konsekwencji do skażenia środowiska. Zjawisko to ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi za sprawą szkodliwości wdychania aerozolu kondensatu rozpylonego w powietrzu oraz kontakt ze skórą. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie przed możliwością wycieku kondensatu oraz ograniczenie jego kontaktu z człowiekiem.

Jak utylizować kondensat powstający w instalacji sprężonego powietrza?

Odprowadzenie kondensatu wodno-olejowego bezpośrednio do kanalizacji jest wykroczeniem, które może skutkować nałożeniem mandatu. Dlatego niezbędne jest stosowanie separatorów woda-olej, których zadaniem jest prawidłowe oddzielenie obu składników kondensatu, co pozwala na ich właściwe zutylizowanie. Separatory te stanowią swego rodzaju filtr, który wyłapuje niemal wszystkie zanieczyszczenia z kondensatu. Jest to niedrogie i efektywne rozwiązanie pozwalające oczyścić i zutylizować kondensat.

Substancja wodno-olejowa dzielona jest na wodę i olej. Wodę można odprowadzić do kanalizacji, natomiast substancję olejową należy przekazać do utylizacji specjalistycznym firmom. Cena za utylizację kondensatu uzależniona jest od jego objętości, zatem zastosowanie separatora kondensatu sprawia, że znacznie maleją koszty jego utylizacji, co pozwala obniżyć wydatki eksploatacyjne systemu sprężania powietrza.  

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.