Kompresory tłokowe – jak podnieść ich żywotność

Kompresory tłokowe są powszechnie stosowane w przemyśle i branży usługowej. Żywotność urządzeń ma kluczową rolę dla zachowania ciągłości procesu technologicznego. Stąd dla przedsiębiorców istotne jest pytanie, jak dbać o sprężarki tłokowe, aby jak najdłużej pracowały bezawaryjnie.

Sprężarki tłokowe, podobnie jak wszystkie urządzenia mechaniczne, wymagają systematycznych przeglądów i serwisu. Wraz z intensywnością i czasem  użytkowania mogą wymagać także remontów oraz napraw. Pokrótce przedstawimy najczęściej występujące problemy techniczne oraz wskazujemy zasady profesjonalnego serwisu i przeglądów.

Najczęstsze awarie kompresorów tłokowych

  • Poziom oleju

Problemy z eksploatacją sprężarek najczęściej  związane są z olejem. Istotnym parametrem dla prawidłowej pracy urządzeń jest zarówno właściwy poziom środka smarnego, jak i jego czystość. Zbyt niski poziom oleju może powodować zatarcia, które z kolei prowadzą zazwyczaj do awarii podzespołów. Rozwiązaniem jest systematyczne uzupełnianie preparatu. Zdarza się jednak, że pomimo dolania oleju urządzenie nadal wykazuje jego niedostateczną ilość. Może to być spowodowane ubytkami środka smarnego na skutek nieszczelności układu olejowego sprężarki.

Problemem może być także zbyt duża ilość oleju w sprężarce. Nadmierne uzupełnianie środka smarnego może przyczyniać się do powstawania usterek w urządzeniu.

Awarie związane z olejem zazwyczaj są skutkiem wykorzystania preparatów smarnych o nieodpowiedniej jakości – zazwyczaj olejów najtańszych. Dlatego producenci maszyn do produkcji sprężonego powietrza zalecają stosowanie smarów wysokiej jakości, które wprawdzie są droższe, ale jednocześnie gwarantują bezawaryjną pracę i dłuższą żywotność sprężarek.

  • Zużyte filtry

Zastosowanie filtrów ma kluczowe znaczenie dla czystości sprężonego powietrza. Eliminacja zanieczyszczeń stałych i płynnych odpowiada zarówno za oczekiwaną klasę czystości, która wpływa na jakość produktów końcowych, jak i żywotność całego układu oraz sprawność urządzenia. Rozwiązaniem problemu jest regularna wymiana filtrów. Należy pamiętać, że ich żywotność jest związana ze środowiskiem, w jakim pracuje urządzenie oraz z żywotnością filtra. Wymianę filtrów powietrza zaleca się wykonać nie rzadziej niż  1 raz w roku, zazwyczaj po przebiegu 2-3 tys. motogodzin pracy, natomiast filtr oleju wymienia się po przepracowaniu przez urządzenie ok. 2 tys. motogodzin.

  • Ukryte wady maszyn

Zdarza się, że klient otrzymuje sprężarkę, która posiada ukryte wady fabryczne. Dlatego zalecamy zakup urządzeń sprawdzonych marek, które zapewniają nie tylko gwarancję na maszynę (ALMiG zapewnia 5 lat gwarancji na sprężarki), jak i dostarczają kompresory podlegające restrykcyjnym procesom kontrolnym.

  • Rozszczelnienie układu

Szczelność układu olejowego i  sprężonego powietrza jest kluczowa dla wydajności sprężarki. Najczęściej dochodzi do uszkodzenia i rozpadu uszczelek lub zaworów oraz rozszczelnienia układu na złączkach co w konsekwencji powoduje spadek wydajności lub uszkodzenie podzespołów urządzenia. W efekcie obniżona zostaje żywotność sprężarki.

Rozszczelnienie układu sprężonego powietrza może nastąpić również w rurociągu przesyłowym poza sprężarką i może mieć związek z niedostatecznym uzdatnianiem sprężonego powietrza, które w konsekwencji może powodować korozję systemu i w efekcie być powodem nieszczelności.

Profesjonalny serwis zapobiega awariom

Jedynie systematyczne przeglądy oraz serwis są sposobem na podniesienie żywotności sprężarek tłokowych. Przeglądy bieżące powinny obejmować diagnostykę, a także wymianę elementów eksploatacyjnych, wymianę zestawów naprawczych wraz z odbiorem olejów i wkładów filtrów. W toku użytkowania każde urządzenie zużywa się. Dotyczy to także kompresorów tłokowych, które powinny podlegać remontom, w ramach których dokonuje się demontażu, diagnostyki, weryfikacji i opomiarowania, a także wymiany części eksploatacyjnych, regeneracji i obróbki mechanicznej części posiadających nadwymiary naprawcze. W ramach remontów sprężarek tłokowych serwis dokonuje również montaż, rozruch próbny, opomiarowanie i dopiero po uzyskaniu oczekiwanych rezultatów  kompresory przekazywane są do eksploatacji.

Korzystając z usług serwisu kompresorów należy wybierać firmę, która nie tylko dysponuje specjalistycznym sprzętem serwisowym, doświadczeniem i wiedzą, ale także oferuje szybką reakcję na zgłoszone usterki, jest elastyczna w zakresie ustalania terminów przeglądów i serwisu oraz posiada maszyny, które będą pełnić funkcję sprężarek zastępczych w trakcie unieruchomienia kompresorów na czas remontów lub napraw. W ten sposób umożliwiamy naszym klientom nieprzerwaną produkcję.

ALMiG zapewnia całodobowy serwis sprężarek. Jednocześnie oferujemy elastyczne umowy serwisowe dostosowane do oczekiwań i potrzeb naszych klientów.

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.