Jakie mogą być powody spadku ciśnienia w instalacji pneumatycznej

Spadki ciśnienia w układzie sprężonego powietrza mają wpływ na wydajność produkcji, jakość produktów końcowych oraz żywotność całego systemu. Jakie są przyczyny spadków ciśnienia w układzie i jak można im przeciwdziałać?

Przyczyny spadku ciśnienia w układach zasilanych sprężonym powietrzem

Spadek ciśnienia w instalacji pneumatycznej może być spowodowany przez różne czynniki, które mogą wpływać na wydajność i skuteczność układu. Spadek ciśnienia może wynikać zarówno z powodu nieprawidłowej budowy instalacji, jak i nieszczelności w układzie, nieprawidłowej konserwacji i serwisu czy niewłaściwie dobranej sprężarki. Powodem spadku ciśnienia w układzie mogą być także niezależne od układu ekstremalne warunki termiczne. 

Przyjrzyjmy się bliżej najczęstszym przyczynom spadku ciśnienia w układzie. Niewłaściwa konstrukcja lub uszkodzenie przewodów może prowadzić do nieszczelności i nadmiernej utraty ciśnienia. Należy pamiętać, że długość i średnica przewodów pneumatycznych mogą wpływać na utratę ciśnienia w instalacji. Im dłuższy przewód lub mniejsza jego średnica, tym większa opór i większa utrata ciśnienia. Spadek ciśnienia w systemie może być spowodowany wyciekami w układzie. Nieszczelności w przewodach, złączach, zaworach, czy uszczelkach będą powodować wycieki powietrza i spadek ciśnienia w instalacji pneumatycznej. Niewłaściwe połączenia czy zużyte uszczelki wymagają naprawy lub wymiany, aby zapobiec nieszczelnościom.

Spadek ciśnienia może być spowodowany również niewłaściwym serwisem i konserwacją.  Zużyte filtry będą ograniczać przepływ powietrza, co prowadzić będzie do spadku ciśnienia. Podobnie, uszkodzone lub niewłaściwie ustawione regulatory ciśnienia mogą powodować nieprawidłowe ciśnienie w układzie. Spadek ciśnienia będą powodować także uszkodzone lub zużyte elementy układu pneumatycznego, takie jak zawory, cylindry pneumatyczne, uszczelki czy przewody. Wpływ na poziom ciśnienia mogą mieć zanieczyszczenia, takie jak wilgoć, olej czy inne cząstki stałe, które mogą prowadzić do zablokowania przewodów, zaworów czy regulatorów. Dlatego też kluczowe dla utrzymania stabilnego ciśnienia są regularne przeglądy oraz serwis kompresorów i całego układu sprężonego powierza. 

Zdarza się, że spadki ciśnienia w układzie spowodowane są niewłaściwie dobraną sprężarką. Jeśli kompresor jest zbyt mały w stosunku do zapotrzebowania na powietrze, może generować niewystarczające ciśnienie w instalacji pneumatycznej. W celu stabilizacji ciśnienia konieczne może okazać się zwiększenie mocy sprężarki lub dodanie dodatkowej jednostki,  która pomoże zapewnić wystarczające ciśnienie w systemie.

Warto dodać, że na poziom ciśnienia w układzie sprężonego powietrza mogą mieć także niezależne od układu czy użytkowników czynniki, takie jak ekstremalna temperatura otoczenia. Może ona wpływać na wydajność sprężarki oraz na ciśnienie powietrza w instalacji pneumatycznej. Wysokie temperatury mogą prowadzić do przegrzania sprężarki, co będzie zmniejszać jej wydajność, natomiast niskie temperatury mogą powodować kondensację wody i zamrażanie w układzie.

Jak zapobiegać spadkom ciśnienia w układach sprężonego powietrza? 

Zapobieganie spadkom ciśnienia w układach sprężonego powietrza jest kluczowe dla utrzymania stabilnego ciśnienia w systemie. W tym celu możesz podjąć kilka podstawowych działań, które zapobiegną spadkom ciśnienia. Wśród najskuteczniejszych znajdują się wybór odpowiedniego kompresora, właściwe zaprojektowanie instalacji, regularne przeglądy i serwis, zastosowanie odpowiedniego ciśnienia pracy, niwelację wycieków, a także zakupem zbiornika ciśnieniowego. 

Dobór kompresora o odpowiedniej mocy i wydajności sprawi, że, będzie on w stanie zapewnić wymagane ciśnienie dla wszystkich podłączonych narzędzi i urządzeń. Dla obniżenia ryzyka spadków ciśnienia w układzie ważna jest także odpowiednio zaprojektowana i wykonana instalacja. Przy projektowaniu systemu  trzeba uwzględnić odpowiednią długość rur, ich średnicę, kształt i połączenia, dzięki czemu zmniejszysz opory przepływu powietrza, co zapobiegnie spadkom ciśnienia. Podczas budowy instalacji wybieraj przewody i elementy połączeniowe o odpowiedniej średnicy i jakości, aby zmniejszyć opory przepływu powietrza i zapewnić równomierne ciśnienie w całym systemie. Konieczne może być także zastosowanie zbiornika ciśnieniowego, szczególnie w systemach o zmiennym zapotrzebowaniu na powietrze, zastosowanie zbiornika buforowego pomoże w zapewnieniu stabilnego ciśnienia poprzez gromadzenie sprężonego powietrza i równomierne jego uwalnianie do instalacji.

Redukcja ryzyka spadków ciśnienia w układzie związana jest również z odpowiednim użytkowaniem systemu. Tu kluczowe znaczenie mają regularne przeglądy i serwis układu.  Szczególne znaczenie dla optymalnego działania i wydajności całego systemu ma wymiana filtrów, oleju i innych części zgodnie z zaleceniami producenta. Stosuj także odpowiednie ciśnienie pracy dostosowane do wymagań aplikacji. Zbyt wysokie ciśnienie może prowadzić do zwiększonego zużycia energii i szybszego zużycia części, podczas gdy zbyt niskie ciśnienie może wpływać na wydajność narzędzi i urządzeń. Regularnie również kontroluj i naprawiaj wycieki powietrza w instalacji. Wycieki powodują znaczne spadki ciśnienia i zwiększone zużycie energii.

W zapobieganiu spadkom ciśnienia w układach sprężonego powietrza znaczenie ma również regularny monitoring pracy systemu sprężonego powietrza, w tym ciśnienia w różnych punktach instalacji, zużycia energii, wycieków powietrza i innych wskaźników wydajności. Dzięki temu można szybko zidentyfikujesz potencjalne problemy i podejmiesz odpowiednie działania naprawcze.

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.