Jak zorganizować efektywną gospodarkę kondensatem?

Usuwanie kondensatu z układów sprężonego powietrza jest niezbędne do utrzymania sprawności i trwałości maszyn i narzędzi, zapewnienia wysokiej jakości produkcji, zwiększenia efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Co to jest kondensat? Jak usuwać go z układu sprężonego powietrza?

Co to jest kondensat sprężonego powietrza?

Kondensat sprężonego powietrza to ciecz, która powstaje w wyniku sprężania powietrza i jego ochładzania. Powietrze w procesie sprężania ogrzewa się, co z kolei zwiększa zdolność jego do utrzymywania pary wodnej. Jednak po schłodzeniu medium roboczego para wodna zawarta w powietrzu skrapla się, tworząc kondensat.

Skład kondensatu sprężonego powietrza może być różnorodny i zależy od kilku czynników. Głównym składnikiem kondensatu jest zazwyczaj woda, która skrapla się z powietrza. W przypadku, kiedy sprężone powietrze wytwarzane jest przez kompresor olejowy, składnikiem kondensatu są także cząsteczki ropopochodne. W tej mieszaninie mogą również pojawiać się inne zanieczyszczenia, takie jak cząstki stałe, kurz, oraz inne substancje, które mogły być obecne w powietrzu lub pochodzące z samego procesu sprężania.

Kondensat sprężonego powietrza często musi być odpowiednio zarządzany i usuwany, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu oraz zanieczyszczeniu środowiska. Systemy sprężonego powietrza zazwyczaj są wyposażone w urządzenia do oddzielania i usuwania kondensatu, takie jak separatory woda-olej oraz spusty kondensatu.

Właściwe zarządzanie kondensatem jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, ponieważ zawiera on zanieczyszczenia, które nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji czy środowiska naturalnego. Dlatego stosuje się różne metody oczyszczania kondensatu przed jego ostatecznym usunięciem.

Usuwanie kondensatu z układu sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest powszechnie stosowane w aplikacjach przemysłowych i profesjonalnych. Jednocześnie globalna ilość jego stosowania stale wzrasta, a wraz z nią rośnie także zapotrzebowanie na medium robocze o coraz wyższej jakości. W rezultacie wzrasta liczba instalacji wyposażonych w instalacje uzdatniania sprężonego powietrza, a przez to także ilość generowanego przez układy kondensatu. Z tego powodu usuwanie tego odpadu musi być realizowane jeszcze sprawniej i skuteczniej. 

Kondensat ze sprężonego powietrza może wytrącać się w sposób naturalny np. pod wpływem schładzania medium roboczego. Usuwanie kondensatu ze sprężonego powietrza wykonywane jest w procesach uzdatniania sprężonego powietrza realizowanych przez separatory cyklonowe, osuszacze, filtry i inne. 

Odprowadzanie kondensatu z układu realizowane jest przez manualne, pływakowe lub elektroniczne spusty kondensatu. Stosowane są zarówno w układach zasilanych sprężarkami olejowymi, jak i bezolejowymi. Stosuje się je w punktach układu sprężonego powietrza, w których gromadzi się najwięcej kondensatu. Spusty kondensatu montowane są przede wszystkim pod separatorami cyklonowymi, filtrami koalescencyjnymi, pod zbiornikami sprężonego powietrza, w osuszaczach ziębniczych, a także w miejscach, gdzie na instalacji występują zasyfonowania. 

Separatory manualne obsługiwane są ręcznie przez operatora, który otwiera urządzenie w celu odprowadzenia kondensatu. Spusty pływakowe i elektroniczne obsługiwane są natomiast automatycznie. Elektroniczne spusty kondensatu mogą być sterowane pojemnościowo lub czasowo. Warto podkreślić, że najbardziej ekonomiczne w użytkowaniu są elektroniczne spusty kondensatu sterowane pojemnościowo. Zapewniają one pracę bez strat sprężonego powietrza, niezawodność, odporność na zabrudzenia  i pracę w szerokim zakresie temperatur (także w temperaturach ujemnych). 

Dlaczego usuwanie kondensatu z układów sprężonego powietrza jest ważne?

Usuwanie kondensatu z układów sprężonego powietrza jest ważne z kilku kluczowych powodów. Pozwala na ochronę urządzeń i narzędzi pneumatycznych zasilanych sprężonym powietrzem. Kondensat zawierający wodę, olej i inne zanieczyszczenia może przyspieszać procesy korozyjne, prowadzić do uszkodzeń i skracać żywotności wszystkich urządzeń. Jednocześnie zawartość kondensatu w medium roboczym może wprowadzać zanieczyszczenia do procesów produkcyjnych, a tym samym obniżać jakość produktów końcowych. 

Wysoka zawartość kondensatu w układzie będzie także wpływać na efektywność energetyczną systemu. Kondensat w układzie sprężonego powietrza może zwiększać opory przepływu powietrza, co z kolei prowadzi do spadku ciśnienia i wymusza pracę sprężarki na wyższych obrotach, aby utrzymać wymagane parametry. To zwiększa zużycie energii i koszty operacyjne.

Warto także dodać, że kondensat jako mieszanina wodno-olejowa jest toksyczna dla środowiska naturalnego. Jej odpowiednie gromadzenie i utylizacja jest wymagane przepisami prawa i pozwala uniknąć zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.

usuwanie kondensatu z układów sprężonego powietrza jest niezbędne do utrzymania sprawności i trwałości sprzętu, zapewnienia wysokiej jakości produkcji, zwiększenia efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Jak usuwać kondensat z układu sprężonego powietrza? 

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.