Dlaczego uzdatnianie medium jest ważne w układzie sprężonego powietrza?

Specjaliści zapewniają, że stosowanie uzdatnionego sprężonego powietrza ma znaczący wpływ zarówno na park maszynowy, jak i na wytwarzane produkty. Sprawdź, dlaczego warto uzdatniać sprężone powietrze oraz jakich urządzeń użyć, aby uzyskać medium robocze o oczekiwanych parametrach.

Po co uzdatniać sprężone powietrze?

Oczyszczanie skompresowanego gazu jest istotne na kilku płaszczyznach. Odpowiednie uzdatnienie medium roboczego wpływa na jakość produktu końcowego, oddziałuje na urządzenia pneumatyczne, ogranicza procesy korozyjne oraz ma wpływ na bezpieczeństwo pracowników. 

Jakość sprężonego powietrza wpływa bezpośrednio na jakość produktu wytwarzanego przy jego udziale. W przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym czy w branży medycznej skuteczne oczyszczenie medium z zanieczyszczeń takich jak wilgoć, zanieczyszczenia stałe i olejowe staje się kluczowa w zakresie przydatności produktu do spożycia czy użycia. Skażone artykuły żywnościowe, medykamenty czy usługi medyczne będą zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia. Z kolei zanieczyszczone elementy elektroniczne czy optyczne nie będą zdatne do wykorzystania. Zanieczyszczenie medium roboczego może wpływać także na jakość realizowanych usług — na przykład w lakiernictwie będzie rzutować na jakość nałożonych powłok. 

Brak odpowiedniego uzdatnienia sprężonego powietrza ma także negatywny wpływ na urządzenia i narzędzia pneumatyczne. Skompresowany gaz, który nie został poddany procesowi oczyszczania, zawiera wysoką zawartość zarówno wilgoci, jak i zanieczyszczeń stałych i olejowych (w przypadku kompresorów smarowanych olejem). Zanieczyszczenia te będą mieć wpływ na spadek żywotności elementów urządzeń i narzędzi pneumatycznych.

Jednym z podstawowych zadań związanych z uzdatnieniem powietrza jest jego osuszenie. Nadmierna wilgotność medium roboczego podnosi ryzyko korozji wszystkich elementów metalowych. Dotyczy to zarówno sprężarki, jak i wszystkich urządzeń układu pneumatycznego, tj. zbiorników ciśnieniowych, orurowania oraz punktów odbioru. Wilgoć wraz z zanieczyszczeniami olejowymi negatywnie oddziałuje na uszczelki czy zawory. W rezultacie zwiększa to ryzyko nieszczelności oraz uszkodzenia poszczególnych elementów. 

Warto także podkreślić, że czyste sprężone powietrze jest kluczowe dla bezpieczeństwa pracowników. Zanieczyszczenia w powietrzu mogą wpływać negatywnie na zdrowie pracowników, zwłaszcza jeśli są one wdychane podczas użytkowania narzędzi pneumatycznych.

Jak uzdatniać sprężone powietrze?

Proces uzdatniania sprężonego powietrza obejmuje szereg działań, których celem jest poprawa jakości medium roboczego. Polega on na eliminacji zanieczyszczeń stałych, olejowych i osuszeniu sprężonego powietrza. Stopień uzdatnienia dostosowany powinien być do wymagań konkretnego procesu. 

Osuszanie sprężonego powietrza to jeden z najważniejszych elementów uzdatniania medium. Podstawowym urządzeniem odpowiedzialnym za eliminację wilgoci z medium roboczego jest separator cyklonowy. Jego zaletą jest prosta zasada działania, wysoka bezawaryjność i skuteczność. Dzięki wprowadzeniu sprężonego powietrza w ruch wirowy usuwa się z medium do 90 % cząsteczek wody. Warto pamiętać, że separatory cyklonowe zapewniają jedynie podstawowe osuszenie medium. Jeśli zależy Ci na sprężonym powietrzu o niższej zawartości wilgoci, musisz skorzystać dodatkowo z osuszaczy powietrza.  W tym celu możesz wykorzystać osuszacze chłodnicze lub jeszcze skuteczniejsze osuszacze adsorpcyjne. Te ostatnie pomogą uzyskać sprężone powietrze o najwyższej klasie czystości “0”, dedykowanej zastosowaniom w branży spożywczej, farmaceutycznej, elektronicznej czy medycznej. 

Sprężone powietrze, oprócz wilgoci, zawiera także zanieczyszczenia stałe. Pochodzą one zarówno z pobranego powietrza atmosferycznego, jak i mogą być efektem procesu sprężania. Zanieczyszczenia stałe typu kurz, drobnoustroje, pyły, sadza, a także rdza czy drobiny metalu eliminowane są z medium roboczego przy pomocy filtrów powietrza. W układach sprężonego powietrza stosuje się filtry mechaniczne o zróżnicowanej gęstości, filtry węglowe i filtry mikrobiologiczne, które zatrzymują zanieczyszczenia o różnym pochodzeniu i wielkości. 

W wielu procesach przemysłowych duże znaczenie ma skuteczna eliminacja cząsteczek oleju zawieszonych w sprężonym powietrzu. W toku uzdatniania powietrza zanieczyszczenia olejowe usuwane są często wraz z wodą w separatorze cyklonowym czy w osuszaczach. Jednocześnie dla wyższej skuteczności oczyszczania stosuje się również filtry wyłapujące cząsteczki oleju. Warto podkreślić, że uzyskanie sprężonego powietrza o najwyższej klasie czystości, czyli takiego, które nie zawiera cząsteczek oleju, jest możliwe jedynie przy zastosowaniu sprężarek bezolejowych. 

Stosując powyższe elementy procesu uzdatniania można zdecydowanie poprawić jakość i czystość sprężonego powietrza, a w rezultacie zwiększyć efektywność procesów, podnieść żywotność maszyn i urządzeń, a także zapewnić  bezpieczne środowisko pracy.

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.