Czy wentylacja w sprężarkowni jest ważna?

Sprężarki śrubowe

Wentylacja  w budynkach odgrywa istotną rolę. Jednak najczęściej uwzględnia się tutaj komfort, zdrowie i bezpieczeństwo człowieka. Dużo rzadziej myślimy o tym, jak brak lub niesprawna wentylacja mogą wpływać na pracę maszyn, ich wydajność i bezawaryjność. Dlatego tak często pojawia się pytanie o to czy wentylacja w sprężarkowni jest ważna. Wyjaśniamy więc, jaką rolę pełni wentylacja w sprężarkowni i dlaczego warto o nią zadbać.

Po co wentylacja w sprężarkowni?

Kompresownia to przestrzeń, która służy do transportu powietrza z zewnątrz do wnętrza budynku. Przepływ powietrza odbywa się przez szereg rur, zaworów i przepustnic. Pomieszczenia sprężarek, nazywane również sprężarkownią, muszą być wentylowane, aby utrzymać bezpieczny poziom jakości powietrza i ciśnienia. Komory sprężarek są często pomijane w procesie projektowania. Jakość powietrza i ciśnienie są ważne dla bezpieczeństwa sprężarkowni, dlatego tak istotne jest posiadanie instalacji wentylacyjnej. 

Pomieszczenie sprężarki musi być prawidłowo zaprojektowane i wykonane. Sprężarkownia powinna być odpowiednio wentylowana aby nie dopuszczać do powstawania podciśnienia w pomieszczeniu i wzrostu temperatury powietrza. Kanały wentylacyjne sprężarek powinny być odpowiednio izolowane aby nie dopuszczać do kondensacji wody w układzie.

Wentylacja, zarówno w sprężarkowni, jak i w innych pomieszczeniach, służy wymianie powietrza. W centralnej sprężarkowni wentylacja ma na celu przede wszystkim:

  • utrzymanie odpowiedniego stanu higienicznego powietrza w pomieszczeniu;
  • ochronę zdrowia obsługi w razie wystąpienia awarii, tzw. wentylacja awaryjna stosowana w przypadkach rozhermetyzowania układu próżni zasysającej substancje niebezpieczne, np. powietrze skażone drobnoustrojami z wydzielin organizmu ludzkiego (próżnia medyczna, laboratoryjna);
  • odprowadzanie wilgoci i zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w pomieszczeniu;
  • odprowadzanie nadmiaru ciepła;
  • dostarczanie świeżego powietrza do sprężarki (jest konieczne w szczególności, gdy sprężarki nie pobierają bezpośrednio powietrza zewnętrznego niezależnym przewodem).

Dlaczego wentylacja sprężarkowni jest ważna?

Powietrze zasysane do sprężarki pochodzi wprost z jej otoczenia. Nie jest także tajemnicą, że im wyższa temperatura zasysanego powietrza, tym gorsza jakość produktu końcowego, jakim jest sprężone powietrze. W sprężarkowni pozbawionej odpowiedniego systemu wentylacji i chłodzenia temperatura otoczenia dochodzi nawet do 50°C. Można przyjąć, że temperatura zasysanego powietrza wyższa o 3°C przekłada się na spadek sprawności kompresora o około 1%. Osuszacze i filtry osiągają maksymalną sprawność przy ciśnieniu 7 bar, temperaturze otoczenia 25°C oraz temperaturze sprężonego powietrza na poziomie 35°C. Niezachowanie tych parametrów, w szczególności określonej temperatury otoczenia, skutkuje pojawieniem się wody w sieci sprężonego powietrza z powodu obniżonej wydajności osuszaczy.

Aby uniknąć ponownego zasysania przez kompresor gorącego powietrza niezbędne jest zainstalowanie w sprężarkowni kanału wylotowego gorącego powietrza wyprowadzanego w odpowiedniej odległości od kanału wlotowego kompresora. Dodatkowo kanał wylotowy gorącego powietrza powinien być umieszczony za chłodnicą o przekroju nie mniejszym niż otwory wylotowe. Ponadto otwory wylotowe powinny być konstruowane oddzielnie dla każdej sprężarki powietrza. Wynika to bezpośrednio z wymogów przeciwpożarowych.

Wszystko to sprawia, że zapewnienie prawidłowej i wydajnej wentylacji w pomieszczeniach sprężarkowni jest kluczowe nie tylko dla prawidłowego i wydajnego funkcjonowania kompresorów i całej instalacji sprężonego powietrza, ale również dla jak najwyższej jakości wytwarzanego sprężonego powietrza. Aby więc wszystkie inwestycje w wydajny sprzęt i rozbudowany system uzdatniania sprężonego powietrza nie poszły na marne, warto zadbać również o właściwą wentylację sprężarkowni.

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.