Bezpieczeństwo pracy w zakładach wykorzystujących sprężone powietrze

bezpieczenstwo-pracy-ze-sprezonym-powietrzem

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. To właśnie po jego stronie leży odpowiednie przeszkolenie zatrudnianych osób oraz opracowanie procedur pracy w zakładzie tak, aby była ona w pełni bezpieczna dla wszystkich pracowników. Po stronie pracowników leży natomiast obowiązek przestrzegania wszystkich wytycznych, które mają za zadanie zapewnić im bezpieczeństwo podczas użytkowania maszyn i urządzeń, zarówno elektrycznych, jak i pneumatycznych. Dość mało mówi się o bezpieczeństwie pracy w zakładach wykorzystujących sprężone powietrze. Dlatego przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z tym tematem.

Sprężone powietrze w zakładach

Sprężone powietrze stosowane jest w wielu różnych gałęziach przemysłu od produkcji, przez przetwórstwo i wytwarzanie energii na usługach kończąc. Medium pod ciśnieniem jest źródłem energii, które można wykorzystać na wiele sposobów. Może być stosowane jako czynnik chłodzący czy środek do przenoszenia ciepła. Można również wykorzystać sprężone powietrze do zasilania narzędzi pneumatycznych. Sprężone powietrze jest powszechnie stosowane jako źródło energii dla urządzeń pneumatycznych takich jak hamulce, układy kierownicze czy podnośniki hydrauliczne. Może być również używane do czyszczenia trudno dostępnych miejsc i osuszania powierzchni i elementów. Sprężone powietrze może być przechowywane w zbiornikach wysokociśnieniowych i wykorzystywanie wraz z pojawieniem się takiej potrzeby procesu produkcyjnego czy usługowego.

Bezpieczeństwo pracy ze sprężonym powietrzem

Zastosowanie sprężonego powietrza możne znacząco ułatwiać i przyspieszać procesy produkcyjne. Jego wykorzystanie jednak wiąże się także z wieloma zagrożeniami, takimi jak awarie maszyn, wybuchy spowodowane wyciekami lub pożarami, narażenie na chemikalia w wyniku wycieków lub pożarów oraz porażenie prądem w efekcie kontaktu z przewodami lub sprzętem pod napięciem. Z tych względów zwracamy uwagę na aspekty związane z bezpieczeństwem pracy ze sprężonym powietrzem

Jednym z najważniejszych elementów zapewniającym bezpieczeństwo pracy ze sprężonym powietrzem jest utrzymywanie zaworu bezpieczeństwa w pełnej sprawności. Zawór bezpieczeństwa jest elementem każdego kompresora. Jego zadaniem jest redukcja ciśnienia w sprężarce. Dlaczego ma to znaczenie w kontekście bezpieczeństwa pracy ze sprężonym powietrzem? Brak zaworu bezpieczeństwa lub niesprawny zawór bezpieczeństwa to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Niesprawny zawór bezpieczeństwa w połączeniu z awarią presostatu może doprowadzić do groźnych sytuacji związanych z przekroczeniem ciśnienia w układzie przy jednoczesnej pracy pompy. Sprawny zawór bezpieczeństwa pozwala uniknąć takiego zagrożenia i skutecznie obniżyć ciśnienie. Bez działającego zaworu bezpieczeństwa awaria presostatu może spowodować pożar silnika, uszkodzenie pompy, a nawet wybuch akumulatora sprężonego powietrza. Tym samym bezpieczeństwo pracy ze sprężonym powietrzem obejmuje kontrolę sprawności instalacji sprężonego powietrza i utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym.

Praca ze sprężonym powietrzem nierozerwalnie wiąże się z ciągnącymi się w zakładzie przewodami. Dotyczy to zarówno kabli, jakie doprowadzają energię elektryczną do kompresora, jak i węży, w których przesyłane jest sprężone powietrze. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Biuro Statystyk Pracy, ponad 25% wszystkich urazów w miejscu pracy jest spowodowanych poślizgnięciami, potknięciami i upadkami. Dlatego też organizacja kabli, węży i przewodów ma tak duże znaczenie dla bezpieczeństwa w zakładzie, w którym wykorzystuje się sprężone powietrze. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie przewodów w uderzających kolorach w celu zwiększenia ich widoczności. Innym zalecanym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo pracy jest zastosowanie bębna wciągającego i zwijaczy węży. Niezbędne jest także odpowiednie przeszkolenie pracowników z procedur użytkowania i pracy  kompresorem oraz sprężonym powietrzem.

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.